Justitie sluit bewijsvoering af

In de zaak Bradley Manning hebben de aanklagers afgelopen dinsdag hun bewijsvoering beëindigd. Sinds het proces op 2 juni begon zijn er 28 getuigen à charge gehoord. Justitie heeft meer dan 50 schriftelijke getuigenverklaringen gedeponeerd.
Vanaf 8 juli komt de verdediging aan het woord. Zij zullen 46 getuigen gaan horen. Momenteel is gepland dat het proces duurt tot 23 augustus.
Op de laatste zittingsdag deze week hebben de aanklagers een van de meest wonderlijke beschuldigingen ingetrokken. Bradley werd beschuldigd "de vijand te hebben geholpen", en in het bijzonder al-Qaida, al-Qaida op het Arabisch schiereilanden en een "geheime vijand". Strafrechtsgeleerden hebben zich het hoofd gebroken over wat hiermee kon zijn bedoeld zonder een aannemelijke verklaring te vinden. De beschuldiging van hulp aan een "geheime vijand" is nu ingetrokken. Zou hiermee WikiLeaks bedoeld zijn geweest, een optie op een mogelijke uitbreiding van het proces naar een grotere samenzwering? Op dit moment kunnen we er weinig meer over zeggen.

Berichtgeving op basis van Reuters (Ian Simpson) en Courthouse News