Hoorzitting Manning wordt besloten

De hoorzitting van in Fort Meade wordt vandaag voortgezet achter gesloten deuren waarbij de aanklagers vertrouwelijk bewijsmateriaal gaan tonen. Het protest van de verdediging hiertegen had geen resultaat.

Politico, 19 december 2011