Hoe Bradley Manning zich zal verdedigen

Uit het juridisch steekspel tot nu toe valt af te leiden dat de verdediging van Manning op drie pijlers zal rusten:
* Veel van het geheime materiaal dat door Manning naar buiten zou zijn gebracht heeft de Verenigde Staten wel in verlegenheid gebracht, maar is niet schadelijk geweest voor de nationale veiligheid van de VS. Minister van buitenlandse zaken Hilary Clinton heeft gezegd dat de gelekte documenten "geen gevolgen van betekenis hebben gehad voor de buitenlandse politiek."
* Een groot deel van wat de jonge inlichtingenanalist zou hebben gelekt tijdens zijn dienst in Irak had helemaal nooit als geheim moeten zijn bestempeld. Er is al jaren een debat over overclassificatie van gegevens (het toekennen van een te hoge graad van geheimhouding), vooral sinds 11 september 2001.
* Er waren tekortkomingen in de hiërarchieke lijn die het mogelijk maakten dat Manning gemakkelijk informatie op een CD (zogenaamd van Lady Gaga) kon zetten.
Het leger heeft vorige maand bericht dat tegen 15 mensen disciplinaire maatregelen zijn genomen wegens tekortkomingen rond het optreden van Manning en zijn veiligheidsscreening. Een onderofficier is in rang teruggezet wegens plichtsverzuim.

The Christian Science Monitor, 13 januari 2012