De vraag is waarom er zoveel geheim is

Het begin van de hoorzitting over Bradley Manning heeft een fundamenteel verschil van mening laten zien over de inzet van deze procedure (het zogenaamde Artikel 32 onderzoek) die ervoor bedoeld is om vast te stellen of de zaak moet worden verwezen naar de krijgsraad. Volgens justitie kan de krijgsmacht niet functioneren als er massaal gegevens worden gelekt. Maar de verdediging vraagt zich af waarom deze gegevens eigenlijk geheim waren. Zo ondervroeg advokaat Coombs op de tweede zittingsdag de inlichtingenofficier kapitein Steven Lin om er achter te komen of de SIGACTS (Significant Activity Reports - de officiële naam voor de gelekte warlogs de namen van belangrijke bronnen bevatten. Het antwoord was ontkennend. Daarnaast is het de vraag at het principiële verschil is tussen het massale lekken van warlogs en het dagelijkse lekken van stukjes geheime informatie naar de pers door hoge functionarissen in Washington.

The Daily Beast, 17 december 2011