"Soms moet je een hoge prijs betalen om in een vrije maatschappij te leven"

Op een perskonferentie gisteren heeft advokaat David Coombs een brief van Bradley Manning voorgelezen die als gratieverzoek aan president Obama zal worden verstuurd. Enkele passages hieruit:

De beslissingen die ik in 2010 heb genomen kwamen voort uit de bezorgdheid voor mijn land en de wereld waarin we leven. Sinds de tragische gebeurtenissen van 2001 is ons land in oorlog. We kwamen in oorlog met een vijand die ervoor kiest om ons niet te treffen op welk traditioneel slagveld dan ook en op basis van dit feit waren we gedwongen om de methoden te veranderen, waarmee we de risiko's voor onszelf en onze manier van leven te lijf gaan.
In het begin was ik het eens met deze methodes en koos ervoor om als vrijwilliger te helpen mijn land te verdedigen. Pas toen ik in Irak zat en dagelijks de geheime militaire rapporten las begon ik te twijfelen aan het morele karakter van waar we mee bezig waren. Rond deze tijd realiseerde ik me dat we bij onze pogingen om het hoofd te bieden aan het risiko dat de vijand voor ons oplevert onze menselijkheid zijn kwijtgeraakt. We hebben er bewust voor gekozen om zowel in Irak als in Afghanistan het menselijk leven zonder waarde te verklaren. Als we onschuldige burgers doodden kozen we ervoor om, in plaats van de verantwoordelijkheid voor ons gedrag te accepteren, alles te verbergen achter het gordijn van de nationale veiligheid en de geheime inlichtingen om publieke aansprakelijkheid te ontlopen.
(..) Als u mijn  verzoek om gratie afwijst, zal ik mijn straftijd uitdienen in de overtuiging dat je soms een hoge prijs moet betalen om in een vrije maatschappij te leven. Ik wil die prijs graag betalen als dat betekent dat we een land krijgen dat werkelijk is ontworpen in vrijheid en is toegewijd aan de stelling dat alle vrouwen en mannen als gelijken geschapen zijn.