Maximumstraf Manning teruggebracht tot 90 jaar

Met een verrassende uitspraak heeft de rechter in het proces tegen Bradley Manning het maximum waartoe de soldaat kan worden veroordeeld teruggebracht van 136 jaar naar 90 jaar. De rechter stemde in met een verzoek van de verdedigers om een aantal van de 20 aanklachten waaraan Bradley schuldig is bevonden samen te voegen, omdat ze zichzelf herhalen. De advokaten hadden betoogd dat het openbaar ministerie afzonderlijke handelingen had opgesplitst in meerdere delikten (zoals diefstal van gegevens en schending van staatsgeheimen). Omdat in de VS vaak alle straffen per delikt bij elkaar worden opgeteld ontstaan daardoor enorme maximumstraffen.
Een probleem met deze rechter is overigens wel dat ze haar beslissingen voordraagt met een snelheid van 180 woorden per minuut. Zelfs professionele stenografen hebben moeite haar bij te houden.
De palaver over de strafmaat gaat verder.
Bron: The Guardian, 6 augustus (Ed Pilkington)