Bradley veroordeeld tot 35 jaar

Bradley Manning is door de rechter in Fort Meade veroordeelt tot 35 jaar cel, door te brengen in een militaire gevangenis. De aanklagers hadden 60 jaar geëist, maximaal kon 90 worden opgelegd. Van de straf wordt de drie jaar afgetrokken die hij al heeft gezeten. Bradley kan de militaire commandant van het distrikt Washington vragen om strafvermindering. Na een jaar kan hij ook aan een kommissie vragen om een lagere straf en dat verzoek kan jaarlijks worden herhaald. Hij zal in elk geval een derde van zijn straf moeten uitzitten. Bradley kan natuurlijk ook in hoger beroep gaan.
Na het uitspreken van de straf werd Bradley snel weggevoerd door bewakers. Zijn aanhangers op de publieke tribune riepen in koor hem te zullen blijven steunen.
Bronnen: Reuters, Firedoglake (Kevin Gosztola)

Het Center for Constitutional Rights zei in een reaktie: We zijn woedend dat een klokkenluider en patriot is veroordeeld op basis van de Spionagewet. De regering heeft deze verouderde en al lang in diskrediet geraakte wet opgerakeld om een niet mis te verstane waarschuwing te geven aan aspirant-klokkenluiders en journalisten die hun informatie willen publiceren. We kunnen alleen maar hopen dat de moed van Manning anderen die getuige zijn van misdaden van de staat zal inspireren om te spreken.