Wolk van geheimhouding rond proces Manning

De kultuur van geheimhouding rond de krijgsraad van Bradly Manning begint het burleske te naderen. Deze week werd bekend dat rechter-kolonel Denise Lind opdracht heeft gegeven tot een geheim getuigenverhoor, dat moet dienen als een vorm van 'droogzwemmen' om te beoordelen in hoeverre het proces besloten moet worden gevoerd om de nationale veiligheid te beschermen. Een niet nader aangeduide getuige voor de staat zal tijdens deze zitting worden gehoord. Een soort generale repetitie die de rechter moet helpen om te bepalen hoe een proces in het geheim kan worden gevoerd, waarbij toch publiek aanwezig kan zijn. Er zijn daarbij een aantal opties zoals het schonen van dokumenten, het gebruik van samenvattingen als bewijsmateriaal om gevoelige details te vermijden, zelfs het gebruik van kodewoorden om geheime informatie aan te duiden en uiteindelijk het houden van delen van het proces achter gesloten deuren.
Zo'n generale repetitie voor een rechtszaak is zonder precedent, waar nog bijkomt dat een behoorlijk deel van de geheimhouding draait om de dokumenten die nu juist via Wikileaks openbaar zijn gemaakt. Aanklager Fein heeft al verklaard dat meer dan de helft van de 141 getuigen a charge zullen verklaren over geheime informatie, zodat tot 30% van het proces besloten zou moeten worden gevoerd.
De rechter heeft ook al aangekondigd dat minstens één getuige, een lid van de special forces van de marine, "in lichte vermomming" zal getuigen op een alternatieve, beveiligde plek. Misschien zullen weinigen in staat zijn deze getuige te zijner tijd te bekijken, maar te denken valt aan pruiken en integraalhelmen (zoals destijds bij onze IRT-affaire).