Kontroverse binnen San Francisco Pride over Manning

Een hevige kontroverse is uitgebroken binnen de organisatie van de San Francisco Pride (LGBT - Lesbian Gay Bisexual Transgender), nadat de benoeming van Bradley Manning tot Grootmaarschalk (Grand Marshal) van de Pride van dit jaar bekend was geworden. De grootmaarschalken zijn ceremoniële functionarissen, die een belangrijke rol spelen in de Pride, het is tevens een eretitel. Ze worden gekozen door een kieskollege van vroegere grootmaarschalken.
Na protesten van rechtse veteranen kapituleerde het bestuur van de Pride razendsnel en maakte de benoeming ongedaan. In een verklaring van de voorzitter werd Manning ervan beschuldigd "de levens van onze mannen en vrouwen in uniform in gevaar te hebben gebracht." Uiteraard werd tegen deze beslissing op hun beurt heftig geprotesteerd door aktivisten, veteranen met andere opvattingen en aanhangers van Manning. Oerklokkenluider Daniel Ellsberg legde uit dat er geen enkel bewijs is dat door het handelen van Manning ook maar een enkele Amerikaanse militair is geschaad. Integendeel, het onthullen van wreedheden tijdens de bezetting van Irak heeft er toe geleid dat de Iraakse premier Maliki een langer verblijf van Amerikaanse troepen in Irak met immuniteit voor de Iraakse wetten niet langer toeliet. Dat had weer een vervroegd vertrek van de Amerikanen uit Irak tot gevolg, waardoor zeker Amerikaanse levens gespaard zijn gebleven.
De affaire rond de Pride heeft tot nu toe al geleid tot een chaotische half-openbare bestuursvergadering en een klacht bij de lokale mensenrechtenkomissie wegens diskriminatie. Het bestuur heeft zich inmiddels teruggetrokken op het - overigens ook nauwelijks aan de hand van de reglementen te staven - technische argument, dat alleen "plaatselijke helden" maarschalken kunnen zijn, waarmee Manning buiten de boot zou vallen.
Een gedetailleerd verslag is te vinden bij Firedoglake.com en ook Glenn Greenwald heeft inmiddels zijn licht over de zaak laten schijnen. Greenwald vermoedt dat het omgaan van het bestuur ook te maken heeft met de kommercialisering van de Pride en het toegeven aan de steeds groter wordende belangen van sponsors. Daarmee krijgt de kontroverse ook een breder belang.