Grondwetsjuristen en media vragen om openbaarheid van proces Manning

Juristen van het Center for Constitutional Rights hebben in mei een formeel verzoek ingediend bij het militair beroepshof om de rechter in de zaak Manning opdracht te geven het publiek en de pers toegang te geven tot de processtukken van de kant van de staat, de procedurele beschikkingen van de krijgsraad en de verslagen van de zittingen. Geen van die stukken is tot nu toe openbaar gemaakt. Ook verzet het verzoek zich tegen het feit dat kwesties van substantieel juridisch belang op de krijgsraad zijn behandeld achter gesloten deuren. Een aantal journalisten onder wie Glenn Greenwald, Amy Goodman van Democracy Now, Jeremy Scahill van The Nation en de uitgever van Wikileaks Julius Assange nemen deel aan de procedure.