Rechter weigert proces Wikileaks stop te zetten


De militaire rechter kolonel Denise Lind heeft vooralsnog geen gehoor gegeven aan eisen van de advokaten van Bradley Manning om de aanklacht al bij voorbaat af te wijzen of te beperken. De verdediging had een aantal ‘moties’ ingediend waarover de rechter tijdens een voorbereidende hoorzitting voor het proces moest beslissen. De argumenten van de advokaten:
-         De staat heeft in flagrante mate gefaald in zijn verplichting om voor Manning ontlastend bewijsmateriaal aan de verdediging te geven.
-         De staat heeft geweigerd de verdediging toegang te geven tot de computers van de beveiligde ruimte waarin Manning werkte. De verdediging wil aantonen dat de meeste soldaten zonder toestemming software op hun computers hadden gezet.
-         De staat heeft ten onrechte de aanklachten tegen Manning vermenigvuldigd door afzonderlijke vergrijpen als meervoudige te tellen, waardoor de kans op een hoge straf wordt vergroot.
-         Er is geen enkel reden voor de zwaarste aanklacht wegens ‘hulp aan de vijand’ omdat er geen enkel bewijs is dat Manning een vijand van de Verenigde Staten wilde helpen, hetgeen een noodzakelijk elementvoor deze beschuldiging is. Integendeel uit de chatlogs waarin Manning praatte over zijn akties wees hij dit motief uitdrukkelijk af.
Rechter Lind heeft de datum van het proces voorlopig vastgesteld op 26 september tot 12 oktober. De hoorzitting gaat vandaag nog verder.