Hoorzitting proces Manning over getuigen en documenten

Op 15 en 16 maart zijn voorbereidende hoorzittingen gehouden in de zaak tegen Bradley Manning. Op deze zittingen kwamen onder meer het verstrekken van documenten en het horen van getuigen in de voorfase van het proces ter sprake.
Een hilarisch moment ontstond, toen aan het licht kwam dat de militaire justitie bepaalde e-mails van de advokaten van Manning niet had ontvangen, omdat ze geblokkeerd waren door een spamfilter. Het bleek dat het militaire filter alle boodschappen waarin het woord ‘Wikileaks’ voorkwam wegving. Nu moet elke dag het spamfilter worden bekeken om te zien of er wellicht boodschappen van de verdediging in zijn blijven hangen. Bovendien hebben de militaire aanklagers een alternatief e-mail account aangemaakt om het euvel te vermijden.
Een aantal verzoeken van de verdediging werden door rechter-kolonel Denise Lind verworpen. Zo krijgen de advokaten onder meer niet de kans om al in de voorfase een aantal militaire autoriteiten als getuige te horen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van een geheimhoudingsgraad aan het in het geding zijnde uitgelekte materiaal. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat dergelijke getuigen ook niet tijdens het eigenlijke proces zullen gehoord worden, maar het belemmert de verdediging nu wel in zijn voorbereidingen.
Ook willen de advokaten van te voren inzage in een groot aantal dokumenten, zoals schaderapporten over de lekken die door diverse militaire instanties zijn opgesteld. Het leger wilde deze niet verstrekken omdat ze nog niet definitief zijn en/of geheim zijn. Over een aantal geheime stukken werd in overleg tussen de procespartijen een procedure afgesproken, waarbij deze in een besloten zitting ter inzage komen. Op andere verzoeken van de verdediging moet door de rechter nog een besluit worden genomen. De verstrekking van dokumenten aan de verdediging is tot nu toe zo beperkt dat de leider van Mannings advokatenteam, David Coombs, ook een verzoek aan de rechter heeft gericht om de aanklachten alleen al op deze grond bij voorbaat nietig te verklaren, omdat er op deze basis geen eerlijk proces meer mogelijk is.
Op één punt kwam er wel meer duidelijkheid: de aanklagers deelden desgevraagd mee dat de zwaarste aanklacht tegen Manning (hulp verlenen aan de vijand) betrekking heeft op de groep Al Qaida of the Arabian Peninsula, een groep die aanslagen heeft gepleegd tegen de Amerikaanse bezetting van Irak. Dit maakt een einde aan spekulaties in de pers dat met ‘de vijand’ Wikileaks zou zijn bedoeld.
Nieuwe voorbereidende zittingsdagen zijn vastgesteld voor 24 tot 26 april.

Een uitvoerig verslag van de hoorzittingen is te vinden op de website van het Amerikaanse steuncomité voor Manning.
Meer letterlijke verslagen, waarvoor enige kennis van het Amerikaanse rechtssysteem nuttig is, staan op de site WL Central.