De Mist Van Een Oorlogsmachine

 Hoe De Pers Zich Laat Insnoeren: Embedded Journalism

Het numerieke tijdschrift voor cultuur. politiek en anarchisme Libertaire Orde heeft een artikel van Chelsea Manning uit de New York Times vertaald:

De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning (voorheen Bradley Manning), geboren in 1987, is in 2013 tot vijfendertig jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij lekte geheime overheidsinformatie aan WikiLeaks, zoals onder meer videobeelden van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad in 2007.  Na zijn veroordeling verklaarde hij vrouw te zijn – vandaar de naamsverandering. Manning was inlichtingenanalist bij het Amerikaanse leger.
Vanuit de gevangenis laat zij van zich horen. Over wat zij aan misstanden in de sfeer van de informatievoorziening door het Amerikaanse leger meemaakte. Dat is heden ten dage hetzelfde als voorheen, waarschuwt zij. Nog steeds wordt er vooral mist geproduceerd, wat maakt dat het Amerikaanse publiek, door onvoldoende of gemankeerde informatie, nog steeds niet juist kan inschatten wat het Amerikaanse bestuur en leger doet.
(..)
Klokkenluider
FORT Leavenworth, Kansas – Toen ik koos voor het bekendmaken van als geheim gerubriceerde informatie in 2010, heb ik gehandeld uit liefde voor mijn land en een gevoel van plicht met betrekking tot anderen. Ik ben nu een gevangenisstraf van 35 jaar voor deze ongeautoriseerde openbaarmakingen aan het uitzitten. Ik begrijp best dat ik met mijn acties de wet heb overtreden.
Echter, de zorgen die mij motiveerden zijn niet opgelost. Als in Irak een burgeroorlog uitbreekt en Amerika weer een interventie overweegt, op grond van het feit dat onafgemaakte zaken een nieuwe urgentie opleveren, gaat het Amerikaanse leger dan niet opnieuw de media-aandacht controleren? Ik ben van mening dat de huidige beperkingen op de persvrijheid en het overmatige gebruik door de overheid van geheimhouding, het de Amerikanen onmogelijk maken volledig te begrijpen wat er gebeurt in de oorlogen die wij, burgers, financieren.