De derde week van het proces - toelaatbaarheid van bewijsstukken

Week drie van het proces tegen Bradley Manning was een korte. Maar twee zittingsdagen waarvan de laatste slechts anderhalf uur duurde. Het proces is nu verdaagd tot 25 juni voor onderling overleg tussen de procespartijen over 17 te deponeren verklaringen van getuigen, die dan zonder verder verhoor worden meegenomen in het proces.
De belangstelling van de pers was weer iets toegenomen met Associated Press, New York Times, Reuters en Russia Today die acte de presence gaven.
Het ging deze week vooral over de toelaatbaarheid van een aantal door justitie ingebrachte schriftelijke bewijsstukken, die deels al eerder aan de orde waren geweest. De verdediging had inzake deze stukken protest aangetekend. Zo kwam een elektronische adressenlijst van Central Command (de Global Address List) aan de orde, waarvan Bradley overigens ontkend heeft deze onthuld te hebben. De militaire justitie vindt deze lijst interessant, omdat ze denken dat Bradley hem gedownload heeft en omdat WikiLeaks in een tweet gevraagd had om een lijst adressen met .mil als achtervoegsel. In hun ogen zou Bradley dan voldaan hebben aan een verzoek van Julius Assange en daarmee onder diens leiding hebben gestaan in plaats van een journalistieke bron te zijn. Maar de .mil lijst is een andere, veel langere lijst en bovendien verklaarde een getuige dat een soldaat op zich wel een lijst e-mailadressen van bijvoorbeeld zijn eigen brigade zou mogen downloaden. Ook kan justitie niet bewijzen dat Bradley de tweet van WikiLeaks ooit heeft gezien.
Bij deze en andere kwesties, zoals over de 'Most Wanted' lijst van WikiLeaks gaat het ook om de vraag of tweets en webpagina's als bewijsstuk mogen gelden. Als bewijzen via de 'Wayback Machine' of Google Cache worden verkregen, zoals de militaire justitie doet, is het de vraag of ze authentiek genoeg zijn. De rechter heeft tot nu toe geen oordeel hierover uitgesproken.
Ook de verdediging wil bewijsstukken deponeren, zoals het verzoek van persbureau Reuters op grond van de Freedom of Information Act (FOIA, de Amerikaanse WOB) om de Collateral Murder video te mogen inzien, een evaluatie door Central Command van deze video en door WikiLeaks gepubliceerde berichten over 9/11. De advokaten proberen een ander beeld van WikiLeaks op te bouwen, als een journalistieke organisatie in plaats van een doorgeefluik voor staatsgeheimen.
Tot nu toe zijn  meer dan 50 van de rond 140 getuigen a charge gehoord.

Verslag op basis van Kevin Gosztola bij Firedoglake en Medina Roshan van Reuters