Einde hoorzittingen proces Manning

De reeks procedurele hoorzittingen in de zaak Manning is vorige week beëindigd. De korrespondent van de Britse Guardian bij het proces, Ed Pilkington betitelde de gang van zaken als een "episch gevecht in de rechtszaal", waarbij Manning en zijn advokaten "de krijgsraad op zijn kop zetten en de militairen in het beklaagdenbankje plaatsten". In zijn slotpleidooi in deze reeks zei verdediger David Coombs dat het meest verbazingwekkende aspekt van Mannings negen maanden durende verblijf in eenzame opsluiting in de mariniersgevangenis was, dat de geest van zijn cliënt ongebroken was gebleven. Hij stelde dat Manning bij de mariniers in Quantico was behandeld "als een beest in de dierentuin". Naar zijn mening hadden de verantwoordelijke militaire gevangenbewaarders zich meer zorgen gemaakt over hoe ze zich konden indekken tegen kritiek in de media als er iets met Manning zou gebeuren, dan dat ze de belangen en rechten van de gevangene in het oog hadden gehouden. Het gevolg was dat de procedures voor een menselijke behandeling met voeten waren getreden, wat ook de konklusie was van de de rapporteur over martelingen bij de VN, overigens zonder dat hij onder vier ogen met Manning had kunnen spreken.
Justitie probeerde de schade te bepreken door toe te geven dat Manning ten onrechte zeven dagen had doorgebracht onder verscherpt toezicht wegens akuut gevaar voor zelfmoord en was bereid om deze dagen van zijn op te leggen straf af te trekken. Een lachertje natuurlijk, omdat de gevangene ook de rest van de tijd had moeten doorbrengen in isolement onder verscherpte bewaking vanwege "risiko voor zichzelf", terwijl de dienstdoende psychiaters al na een week herhaaldelijk hadden duidelijk gemaakt dat dit niet meer nodig was.
De militaire rechter kolonel Denise Lind moet nu een beslissing gaan nemen of Mannings rechten als gevangene zijn geschonden en zo ja, wat daarvan de gevolgen zijn voor het proces. In januari vinden verder nog verschillende procedurele zittingen plaats om een oordeel te geven over akties van de verdediging en kwesties zoals welke delen van het proces besloten zullen zijn. Het eigenlijke proces staat momenteel vanaf 6 maart op de rol.

Kompakte verslagen van de zittingen zijn ook te vinden op de juridische site Courthouse News Service:

3 december - Manning Says Jailers Followed Their Orders
7 december - Officer Grilled on Manning Suicide Watch Orders

12 december - The System Broke Down, Manning's Attorney Says