(Beperkte) schade door Wikileaks mag niet worden besproken tijdens rechtszaak

Rechter kolonel Denise Lind heeft bepaald dat Manning tijdens de behandeling van zijn rechtszaak geen bewijs mag aanvoeren dat de berg geheime berichten die terecht zijn gekomen bij Wikileaks slechts beperkte schade heeft veroorzaakt aan de nationale veiligheid en de buitenlandse betrekkingen van de Verenigde Staten. Volgens de rechter is dit niet relevant voor de 22 aanklachten tegen Manning. Lind liet de deur nog wel op een kiertje staan door de mogelijkheid te openen dat de verdediging argumenten over de toegebrachte schade aan mag voeren om eventuele bevooroordeeldheid van bepaalde individuele getuigen aan te tonen. En als de beklaagde zou worden veroordeeld, dan mogen zowel de aanklagers als de advokaten ingaan op de toegebrachte schade bij de diskussie over het bepalen van de strafmaat.
Het door de rechter tijdens een procedurezitting genomen besluit belemmert volgens het Bradley Manning Support Network de verdediging ernstig bij het voeren van het verweer dat Manning een klokkenluider is en dat hij als inlichtingenanalist zich ervan bewust was dat de informatie geen schade zou toebrengen, maar dat het juist van het grootste belang was dat het publiek er kennis van zou nemen.
Rechter Lind besloot ook dat de commandant van de gevangenis waar Manning is opgesloten, overste Dawn Hilton, volgende maand zal getuigen over de beoordeling van Manning als gevangene en de reden dat hij in Fort Leavenworth niet in eenzaamheid is opgesloten in tegenstelling tot zijn eerder verblijf in de mariniersgevangenis Quantico. Dit was een verzoek van de leider van Mannings advokatenteam, David Coomb. Deze stelt dat uit de gang van zaken blijkt dat Manning, die in Quantico onder zeer scherpe beperkingen was opgesloten vanwege veronderstelde suicidale neigingen, daar onwettig en onmenselijk is behandeld.
De zitting werd onder meer bijgewoond door eerdere klokkenluiders zoals Thomas Drake van de National Security Agency (NSA). Zij zijn solidair met Manning.