Proces Bradley Manning begint op 23 februari

De eerste zitting van de krijgsraad tegen Bradley Manning zal op 23 februari beginnen. Manning zal dan van zijn huidige verblijfplaats in de gevangenis van Fort Leavenworth worden overgebracht naar Fort Meade in Maryland. Het betreft een pro forma zitting waar de aanklachten worden voorgelezen en de verdachte kan verklaren of hij zich al dan niet schuldig acht. Het geeft zijn advokaat David Coombs echter ook de mogelijkheid om verweer te voeren tegen de berechting van zijn cliënt.
Een van de mogelijkheden is, dat Coombs zijn beklag zal doen over de uitzonderlijke lengte van het voorarrest van Manning. Volgens de Amerikaanse grondwet moeten verdachten in een krijgsraadzaak binnen 120 dagen worden voorgeleid voor een rechter. Als de staat dit verzuimt kan dat leiden tot het mislukken van het proces.
Mannings 120 dagen zijn begonnen te tellen op 29 mei 2010 en zijn dus al lang voorbij. De staat kan zich wel beroepen op uitzonderingsgronden: de verdediging zelf heeft om uitstel gevraagd en het behandelen van de geheime dokumenten vergt extra tijd. Als de advokaat dit verweer voert ligt de bewijslast, dat het uitstel noodzakelijk was, bij de aanklagers.
Jeff Patterson, een woordvoerder van het Bradley Manning Support Network in de VS zei te hopen dat bij deze gelegenheid ook Mannings behandeling (foltering) in de gevangenis Quantico, de onrechtmatige beïnvloeding van de zaak door de opperbevelhebber (de opmerking van president Obama die erop neerkwam dat Manning schuldig is) en de positieve invloed die de gelekte dokumenten overal ter wereld hebben gehad aan de orde komen.

The Guardian, 9 februari 2012

UPDATE: Volgens het Bradley Manning Support Network zal de echte krijgsraadszaak vermoedelijk begin mei plaatsvinden. Daaraan voorafgaand kunnen in maart en april nog procedurele hoorzittingen worden gehouden.