Na twee jaar legt Amnesty uit waarom Bradley Manning geen gewetensgevangene is

Joe Emersberger, lid van de vakbond Canadian Auto Workers, buigt zich over de vraag waarom de afdeling van Amnesty International in de VS na meer dan twee jaar Bradley Manning nog niet als gewetensgevangene beschouwt. Na veel soebatten kreeg hij een soort antwoord. Het bleek dat AI de zaak nog in onderzoek heeft. Een staflid legde uit dat het nog niet duidelijk is of Manning aan twee voor hen noodzakelijke kriteria voldoet:
1. Of Manning de informatie naar buiten heeft gebracht op een "verantwoordelijke manier".
2. Of de regering hem heeft gestraft om te voorkomen dat gevallen van schending van mensenrechten openbaar werden.
Het terechte kommentaar van Emersberger is dat het, gezien de ernst van de door Mannings handelen  aan de kaak gestelde misdaden, lastig is om een moreel onverantwoordelijke manier te bedenken om de informatie te verspreiden. Bovendien heeft Wikileaks veel moeite gedaan om ervoor zorgen dat de informatie niet zonder voorzorgsmaatregelen op straat kwam te liggen - daartoe werd zelfs samengewerkt met de grote media.
Het tweede kriterium is tamelijk bizar, omdat het door AI overduidelijk niet wordt toegepast op barbaarse behandeling van klokkenluiders bij rivalen van westerse mogendheden. Dan wordt er terecht van uitgegaan dat de mishandelingen ten doel hebben om te voorkomen dat ernstige misdaden bij het publiek bekend worden.
Emersberger konstateert dat AI in de VS vaker last heeft van dit soort dubbele moraal. Zo vond de organisatie het bewapenen van Syrische rebellen akseptabel, maar niet het bewapenen van Palestijnen die zich verzetten tegen de Israëlische bezetting. Hij voegt daaraan toe dat AI enorm belangrijk werk doet, maar daarmee niet boven kritiek is verheven.
Het steuncomité voor Bradley Maning in Nederland heeft overeenkomstige ervaringen met de Nederlandse afdeling van AI. Op een verzoek van ons heeft de afdeling Publieksvoorlichting geantwoord dat zij Manning ook niet kunnen beschouwen als een gewetensgevangene. De afdeling schrijft: dat "het voor ons oordeel van wezenlijk belang (is) dat Bradley Manning zich heeft schuldig gemaakt aan het lekken van zeer vertrouwelijke informatie en dat is een strafbaar feit. Strafbaar op grond van de Amerikaanse wetgeving en die is niet in strijd met de mensenrechten." En verder: "onze enige zorg (is) een eerlijk proces en een menswaardige behandeling in de gevangenis."
Wij vinden dit onbegrijpelijk.  De kern van deze zaak is toch dat Manning als klokkenluider vond dat de misdaden van het Amerikaanse leger aan het licht gebracht moesten worden? Een duidelijker geval van een overtuigingsdader en dus een gewetensgevangene is bijna niet te geven. Op zijn laatst had dat duidelijk moeten zijn na de procesverklaring van Manning zelf. Wij nodigen Amnesty International Nederland dan ook bij deze uit om hun standpunt te herzien.

Bradley Manning moet vrij!