Bradley Manning vraagt de rechter hem te laten terugkeren in de maatschappij

Tijdens de fase van het proces waarin gepleit wordt over de hoogte van de straf heeft Bradley voor de tweede keer zelf het woord genomen. Terwijl het dit voorjaar vooral ging over de omstandigheden die hem ertoe hadden gebracht om grote aantallen dokumenten door te spelen aan WikiLeaks en zijn motieven vertelde hij nu - af en toe geëmotioneerd - hoe hij achteraf op zijn eigen handelen terugkeek. Hij begon met zijn verontschuldigingen aan te bieden aan mensen die door zijn akties schade hadden opgelopen en aan de Verenigde Staten. Hij vertelde de rechter ook dat hij de bredere gevolgen van zijn handelen niet goed had ingeschat. Tijdens zijn gevangenschap en luisterend naar de getuigenverklaringen, had hij een beter begrip van zijn daden gekregen en had spijt van de onbedoelde gevolgen van zijn optreden. Hij had mensen willen helpen en geen schade toebrengen. Ook vond hij nu dat hij veel aktiever gebruik had moeten maken van de mogelijkheden die het systeem biedt om zaken aan de orde te stellen. Hij besefte dat hij een prijs zou moeten betalen voor zijn eerdere beslissingen en akties, maar deed een beroep op de rechter om hem de kans te geven na zijn straf te bewijzen dat hij een goed mens was en hem terug te laten keren naar de maatschappij in een produktieve rol.
Jeff Patterson van het Bradley Manning Support Network verklaarde na afloop: "Bradley's korte verklaring vandaag tegenover rechter Lind, waarbij hij zich verontschuldigde voor wat gebeurd was, verandert niets aan het feit dat hij midden in een illegale oorlog heldhaftig is opgetreden. Hij heeft zeker niet op korrekte militaire wijze de klok geluid over het kwaad dat hij zag, maar hij deed iets, terwijl de meesten dat nalieten. Daarom zijn miljoenen in beweging gekomen om hem te ondersteunen en daarom zullen wij niet rusten voor hij vrij is."
Het Nederlands/Belgische steuncomité voor Bradley Manning sluit zich hierbij aan. De verklaring van Manning na drie jaar gevangenis en maanden eenzame opsluiting en mishandeling en met zicht op een nog veel langere straf is volkomen begrijpelijk.
De volledige verklaring van Manning is te lezen bij Firedoglake waaraan ook deze samenvatting is ontleend.

Noot over vertaling: In zijn verklaring gebruikt Bradley het Engelse woord hurt. Het betekent 'pijn doen' of 'beschadigen'. Het is hier vertaald met 'schade toebrengen'. De juriste Alexa O'brien heeft er echter op gewezen dat de Engelse juridische term voor 'schade toebrengen' harm is. Dit is van belang voor het proces omdat de verdediging juist wilde aantonen dat er geen schade is toegebracht.