Manning biedt aan verantwoordelijkheid voor doorgeven dokumenten te accepteren

Via een pleitnotitie van zijn advokaat heeft Bradley Manning aangeboden de verantwoordelijkheid te nemen voor het verschaffen van informatie aan Wikileaks. Dit betekent niet dat Manning schuldig zal pleiten aan het ten laste gelegde of dat hij een overeenkomst met justitie heeft gesloten. Manning heeft aan de rechter gevraagd om zijn nieuwe pleidooi als legaal te erkennen . Als de rechter dit toestaat, hoeft het nog niet te betekenen dat justitie de zwaardere aanklachten laat vallen. Het kan wel inhouden dat de procesvoering eenvoudiger wordt, omdat niet meer uitgebreid via fysiek bewijs of getuigenverhoor hoeft aangetoond te worden, dat Manning materiaal heeft doorgegeven.
Het nu gevoerde pleidooi houdt in dat Manning openlijk gaat optreden als overtuigingsdader, dat wil zeggen klokkenluider. Hij gaat uitdrukkelijk niet schuldig pleiten aan de zware vergrijpen volgens de Wet op de spionage en de Wet op computerfraude die justitie hem wil aanwrijven en waarop hoge straffen staan. De beweging in de VS om Bradley Manning te steunen, het Bradley Manning Support Network, ziet dit terecht als een aansporing om  hun aktiviteiten te intensiveren.
Manning heeft tevens te kennen gegeven berecht te willen worden door een alleen zittende militaire rechter zonder jury. Het proces zal naar verwachting in februari plaatsvinden.