Bradley Manning pleit niet schuldig of onschuldig tijdens procedurezitting

De 22 beschuldigingen tegen soldaat Bradley Maning zijn tijdens de eerste procedurele zitting van het proces in Fort Meade aan hem voorgelezen. Dit was formeel een gelegenheid waarbij de beklaagde kenbaar kon maken of hij zich al dan niet schuldig achtte aan de aanklacht. Manning, die gekleed was in militair uniform, koos er echter voor om dit op dit moment nog niet te doen. Dit gold ook voor de vraag of hij berecht wilde worden door een militaire jury of door een rechter. Manning bevestigde wel dat hem duidelijk was dat hij zich kon laten bijstaan door een advokaat. Hij beantwoordde ook kort enkele andere vragen van de advokaten en rechter kolonel Denise Lind.
Een nieuwe procedurele zitting is afgesproken voor 15 maart. De vraag naar het pleidooi voor schuldig of onschuldig hoeft pas te worden beantwoord bij het begin van het eigenlijke proces. De verdediging wil dat dit in mei plaatsvindt, terwijl justitie ervoor pleit om pas in augustus te beginnen.

BBC News, 23 februari 2012

Een live-blog van de zitting is te vinden op de website Firedoglake