Zaak tegen Bradley Manning neemt een opmerkelijke wending

De militaire hoorzitting die zal bepalen of Bradley Manning wordt verwezen naar de krijgsraad heeft een opmerkelijke wending genomen. Een getuige voor de aanklagers heeft verklaard dat hij duizenden telegrammen van het State Department heeft aangetroffen op de computer van Maning, maar dat het niet dezelfde telegrammen zijn als die welke zijn gepubliceerd door WikiLeaks. Dit zou kunnen betekenen dat WikiLeaks een andere bron voor de documenten had. De getuige was special agent David Sheaver,  een forensisch onderzoeker van de Computer Crimes Investigations Unit van de Amerikaanse landmacht.

The Atlantic, 19 december 2011