Manning verwezen naar krijgsraad voor WikiLeaks geheimen

De officier-rechter van onderzoek die de hoorzitting van Bradley Manning leidde heeft gekonkludeerd dat Manning voor de krijgsraad moet verschijnen inzake alle aanklachten die tegen hem zijn ingediend. Overste Paul Almanza heeft geadviseerd dat Manning moet verschijnen voor een algemene krijgsraad, een militair tribunaal dat bedoeld is voor zaken waarbij de straffen kunnen oplopen tot langdurige gevangenisstraf of de doodstraf. Overigens heeft justitie eerder aangekondigd niet voor de doodstraf te zullen pleiten.
Een aparte verwijzingscommissie van officieren zal het advies van Almanza nu behandelen en beslissen over de verwijzing naar de krijgsraad.

McClatchy Newspapers, 12 januari 2012