Nog steeds geen hoger beroep voor Manning

Chelsea Manning begon in augustus met het uitzitten van haar gevangenisstraf, na veroordeeld te zijn tot de extreem zware straf van 35 jaar wegens het ter beschikking stellen van een groot aantal vertrouwelijke militaire en diplomatieke documenten aan WikiLeaks. Degenen die haar steunen, zoals dit blog, beschouwen haar als klokkenluider. Sinds begin oktober zijn er op deze plek geen berichten meer geplaatst, omdat er geen sprake was van ontwikkelingen in het strafproces. Die zijn er in zekere zin nu wel, omdat bekend is gemaakt dat twee nieuwe advocaten Chelsea zullen begeleiden bij haar hoger beroep. Het zijn Nancy Hollander en Vincent Ward. Hollander is een advocaat die ervaren is op het gebied van zaken die te maken hebben met nationale veiligheid en burgerrechten. Ze treedt momenteel op voor twee gevangenen in Guantanamo Bay. Ward was vroeger militair aanklager en zal de kennis van de militaire rechtspraak voor zijn rekening nemen.
Mannings advocaat tot nu toe, David Coombs, zal haar blijven bijstaan bij de procredure om haar naam te wijzigen van Bradley in Chelsea en bij het verkrijgen van hormoontherapie in de gevangenis.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een hoger beroep voor Manning in te dienen, vanwege een eigenaardigheid in het Amerikaanse militaire strafrecht, die te maken heeft met de officiële hiërarchie in het leger. De commandant van het militaire district Washington, generaal-majoor Buchanan, moet namelijk eerst het vonnis bekrachtigen. Hij kan het vonnis ook vernietigen of de straf verminderen (niet verhogen). Deze militaire autoriteit lijkt hier flink de tijd voor te nemen.
Als er verdere ontwikkelingen in de procesgang zijn, zal hier op deze plaats van tijd tot tijd aandacht aan worden besteed.
Bron: Associated Press (David Dishneau)