Procesbegin vastgesteld voor februari 2013

Tijdens een nieuwe reeks procedurele zittingen in de zaak Manning heeft de militaire rechter bepaald dat wat de Guardian noemde "waarschijnlijk het grootste klokkenluidersproces in de geschiedenis van de VS" zal plaatsvinden tussen 4 februari en 15 maart volgend jaar. Rond die tijd zal Manning bijna drie jaar in voorarrest zitten, veel langer dan de periode van 120 dagen die in het militaire recht normaal gesproken is toegestaan tussen de eerste beschuldiging en het begin van het proces.
De procedurezittingen draaiden voornamelijk rond een bestand van 1384 e-mails die werden gewisseld tussen militaire autoriteiten van de mariniersgevangenis Qantico (Virginia) in de tijd dat Manning daar werd gevangen gehouden. Justitie bestreed de relevantie van het grootste deel van de mails voor de verdediging. Uiteindelijk werden op het allerlaatste moment 600 mails aan de advokaten gegeven en zal de rechter de rest gaan beoordelen. De mails zijn van belang omdat ze gaan over de omstandigheden waaronder Manning is vastgehouden, die volgens de verdediging neerkomen op straf voorafgaand aan een veroordeling hetgeen niet is toegestaan.
Uit al vrijgegeven mails is gebleken dat de verscherpte behandeling van Manning als een verondersteld zelfmoordrisiko tot in detail werd bepaald door een mariniersgeneraal in het Pentagon, luitenant-generaal George Flynn, en niet plaatsvond vanwege aanbevelingen van gevangenispsychiaters of gedrag van Manning zelf.

De verdere agenda

17-18 oktober: vaststellen getuigenlijst voor versnelde procedure
29 oktober - 2 november: behandeling verzoek versnelde procedure, voorstellen voor getuigen inzake de onwettige bestraffing voorafgaand aan het proces
27 november - 2 december: behandeling verzoek verdediging inzake onwettige bestraffing voor het proces
10-14 december: getuigenverhoren voorafgaand aan het proces en bewijskwesties
14-18 januari: behandeling geheime informatie tijdens het proces
28-29 januari: laatste procedurele voorstellen voor het proces
30 januari: onderzoek van  de kandidaat-juryleden
4 februari - 15 maart: proces